Mala škola Europske unije

Održava se 13.8.2018. na lokaciji Klub mladih Split, s početkom u 18:00 h.

Mala škola EU se sastoji od:
1. predavanja gdje će mladi naučiti kako funkcioniraju institucije EU, te što oni mogu učiniti kao građani EU
2. radionice gdje će iznositi svoja stajališta o EU i HR (dijalog)
3. grupni rad - grupno pisanje načina kako poboljšati položaj mladih danas, zatim diskusija o tome
Predstavit će se strukturirani dijalog kao način ostvarivanja kvalitetne suradnje mladih i donositelja odluka o politikama za mlade, ali razgovarat će se i o ulozi Hrvatske u tom procesu na razini Europske unije. Naime, Hrvatska će u idućem ciklusu strukturiranog dijaloga biti jedna od predsjedavajućih zemalja EU. Razgovarat će se i o preporukama aktualnog ciklusa, odnosno smjernicama za izradu nove Europske strategije za mlade.
Borimo se zajedno za bolju budućnost, stoga Vas pozivamo na dijalog!
Do mišljenja!!!